אינסטלטורים

שעון מים

שעון מים
מד המים הוא התקן הנמצא בכל נכס בישראל, ותפקידו הוא למדוד את כלל צריכת המים של משק הבית או הבניין, מכוח חוק מדידת המים שנחקק ב- 1995.

בבנייני מגורים קיימים גם מדדי מים משניים שמטרתם היא למדוד את צריכת המים הפרטית בכל דירה. צריכת המים לכל דירה נקבעת על פי הקריאה במונה המשני (הדירתי) בתוספת חלק שווה מהצריכה המשותפת שנרשמה במונה הראשי לנכס (כלל הבניין).

התשלום בגין צריכת מים ואגרת ביוב מיועד לכיסוי עלויות המים והוצאות האחזקה של רשת המים והביוב בעיר. חשבונות המים נשלחים לצרכנים מידי חודשיים על גבי חשבון תקופתי. אין הנחות במחיר המים. התשלומים בעד צריכת המים נקבעים על ידי נציבות המים והם אחידים בכל הארץ.

כיצד קוראים מד מים:
הספרות השחורות במונה המים מראה את הצריכה במ"ק מתחילת התקנתו של המונה. למשל המספר  00276 מצביע על כך שזרמו דרך המונה 276 מ"ק מזמן התקנתו. אם רוצים לדעת את צריכת המים החודשית יש לקרוא שתי קריאות בתחילת החודש ובסופו ולהפחית אחת מהשנייה. למשל בתחילת החודש ניגשנו לשעות וקראנו את המספר 00276 בשעון המים. בסוף החודש ניגשנו שוב לשעון וכעת הופיע המספר 00292. על מנת לחשב כמה מ"ק מים צרכנו במשך החודש: נפחית מהמספר הגדול את המספר הקטן : 292-276 = 16 כלומר במהלך החודש הזה צרכנו 16 מ"ק מים.

אחת לחודשיים מתבצעת קריאה של כל מדי המים ברחבי העיר או המועצה. על פי קריאת מדי המים נקבע החיוב לכל צרכן . כדי לאפשר קריאה אמינה ומדוייקת יש לוודא גישה נוחה למד המים. במידה ולא תתאפשר גישה למד – המים שעון המים , יחייב התאגיד את הצרכן על פי הערכה, על בסיס תקופה מקבילה בשנים הקודמות.

פעמים רבות אזרחים רבים נתקלים במחירי מים שמאמירים בצורה משמעותית ולא ריאלית. מקרים כאלה קורים בגלל מגוון סיבות בהן תקלות במד המים, נזילות רבות הסמויות מהעין, התחייבות מים משכנים ועוד. מור אינסטלציה מקשרת את לקוחותיה לאינסטלטור המטפל ומתמחה בדיוק למקרים כאלו, ומבצעים סריקה יסודית ובדיקה דקדקנית על מערכת המים בבית ובמד המים, על מנת לראות אם קיימים תקלות ובעיות בקריאת מד המים.