אינסטלטורים

טיפול בפניות לקוחות

מור אינסטלציה עובדת עם אינסטלטורים עצמאיים, מקצועיים, איכותיים ואמינים. אנו בוחרים את האינסטלטורים שאנו עובדים עמם באופן שוטף, ומוודאים כי הם מעניקים את השירות הטוב, המקצועי והאמין ביותר בשוק.

אנו מבצעים בקרה שוטפת על רמת השירות ועל שביעות הרצון של לקוחותינו, דואגים למשובים עבור כל השרברבים עמם אנו עובדים ועל שיפור מתמיד ברמת שביעות הרצון של הלקוחות.

בין אם מדובר בתקלה קטנה הדורשת תיקון זריז, ובין עם מדובר בפיצוץ רציני וקשה, הדורש עבודה רבה ומורכבת - אנו מאמינים שכל לקוח זכאי לשירות הטוב ביותר ולתמורה הגבוהה ביותר עבור כספו.

מעבר לבקרה השוטפת שלנו על כל אינסטלטור וכל תקלה שטופלה - באם נתקלתם בבעיה, בשאלה, בהתנהלות שאינה נראית לכם תקינה או בשירות שאינו תואם את הרמה לה אנו מחוייבים - אתם מוזמנים לפנות אלינו בטלפון 052-3133033, ואנו נדאג לטפל בפנייתכם במהירות האפשרית ונעשה כל שביכולתנו לטפל בפנייתכם בצורה ההוגנת ביותר.

תקנון לשימוש באתר האינטרנט
 
1.       השימוש באתר על תכניו והשירותים הניתנים בו, מוצעים לך בכפוף לקבלתך את כל התנאים הכלולים בתקנון זה.
 
2.       השימוש באתר ייחשב להסכמה מצדך לתנאים אלה.
 
3.       הנהלת האתר רשאית לעדכן את תנאי התקנון מעת לעת.
 
 
4.       בכוונת הנהלת האתר כי האתר ושירותיו יהיו זמינים בכל עת. יחד עם זאת אין ביכולת הנהלת האתר להתחייב לזמינות רצופה ללא תקלות וללא "נפילות". כמו כן רשאית הנהלת האתר להפסיק את השימוש באתר מעת לעת לצורכי תחזוקתו וארגונו. לא יינתן כל פיצוי כספי/ זיכוי בשל תקלות או הפסקות בשירות.
 
 
5.       המשתמש מתחייב להשתמש בשירותי האתר בהתאם לדרישות כל דין ובכפוף להנחיות להוראות באתר ובתקנון זה.
 
6.       השירותים באתר זה מוצעים למשתמש AS-IS שמסכים, כי החברה לא תישא בכל אחריות כלפיו בכל מקרה ולא תהא אחראית להתאמת השירותים לצרכי המשתמש ו/או למטרותיו.
 
7.       המשתמש מסכים, כי החברה, מפעילת האתר ו/או מי מטעמה ייחשבו כחברה ו/או מפעילה סבירה, על פי ההקשר, בכל מבחן משפטי.
 
8.       המשתמש מצהיר בזה, כי ידוע לו שהחברה אינה אחראית לכל שימוש שהוא עושה, בין במישרין בין בעקיפין, בשירותים וכי הוא אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה בשירותים.
 
9.       המשתמש מצהיר בזאת כי ידוע לו שלחברה מפעילת האתר אין אחריות מכל מין וסוג על טיב השירות, העבודה, החומרים, לוח זמנים של בעלי המקצוע, וכיוב'.
 
10.   המשתמש מצהיר בזאת כי ידוע לו כי האתר מספק שירותי סליקה של כרטיסי אשראי, כשירות בלבד, ואין החברה מפעילת האתר אחראית כלפי המשתמש כאמור בסעיף 9 לעיל.
 
11.    המשתמש ישלם עבור דמי ביקור, רק אם הודיעו לו על כך מראש והוא הסכים לשלמם.
 
12.   המשתמש מצהיר כי ידוע לו כי נציג מטעם החברה מפעילת האתר יהיה רשאי לשמש כמגשר, במקרים בהם יתגלעו מחלוקות בין המשתמש לבעל המקצוע.
 
13.   החברה תהיה רשאית לעשות שימוש בפרטים שיימסרו על ידי המשתמשים במועד ההרשמה לשירותים ו/או שיצטברו אודותם בעת השימוש באתר, על מנת ליצור קשר עם המשתמשים ולעדכן אותם בדבר מבצעים באתר ו/או בנוגע לשירותים נוספים המוצעים על ידי החברה או על ידי אחרים עמם תתקשר החברה. בנוסף החברה רשאית לעשות שימוש אישי ו/או כחלק מנתונים המועברים לצד ג' וזאת בכפוף לכך שמידע זה לא יזהה את המשתמש בשמו או בפרטי זהותו.
 
14.   המשתמש מצהיר כי הוא מסכים להיות נמען להודעות פרסומיות שישלחו אליו מהאתר וכי ידוע לו שיוכל בכל עת לפנות באמצעות כתובת המייל המופיעה באתר, לצורך הסרתו מרשימת התפוצה והפסקת משלוח הודעות פרסומיות אליו.
 
15.   כל זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים בקשר לאתר הם של הנהלת האתר.
 
16.   הנהלת האתר אינה אחראית לתוכן מודעות, "באנרים" או לכל חומר פרסומי באתר. האחריות לכך על המפרסמים בלבד.
 
17.   הימצאותם של קישורים ("לינקים") לאתרים אחרים אינם מהווים ערובה לתכנים באתרים אלה מבחינת מהימנותם, שלמותם, או מכל בחינה אחרת.
 
 
18.   תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר רק מטעמי נוחות והם מתייחסים לגברים ולנשים כאחת.